FIN  |   ENG   |   RUS 

Blog

"Hauskaa englantia" - kerho lapsille Jyväskylässä tiistaisin kello 17


Jyväskylä on mahtava keskisuomalainen kaupunki, missä kansainvälinen keskuksemme on ollut jo melkein kahdeksan vuoden ajan, järjestäen kielikerhoja aikuisille ja lapsille.


Miksi on hyvä oppia vieraita kieliä varhaisella iällä?


1. Vieraiden kielien oppiminen on helpompaa 3-7 v. lapsille. Oman äidinkielen ääntäminen on jo hallinnassa, jolloin ei ole riskiä kahden kielen sekoittumisesta. 2. Lapset eivät vain opi vierasta kieltä, vaan he "imevät" sen. Tämä on hauskaa ja vaivatonta! 3. Lapset, jotka oppivat vieraita kieliä keskittyvät paremmin muihinkin asioihin. 4. Vieras kieli lapselle on kokonaan uusi symbolijärjestelmä: hän ei vertaile äidinkielen kielioppia vieraan kielen kieliopin kanssa, vaan oppii sitä puhumalla. 5. Lapsi kehittyy älyllisesti ja oppii ajattelemaan eri lailla. Lapset, jotka oppivat vieraita kieliä sopeutuvat paremmin uusiin ympäristöihin, ovat joustavampia ja sosiaalisempia. 6. Vieras kieli lapsille ei ole vain mekaanista uusien sanojen ja kieliopin oppimista, vaan se on uuden järjestelmän rakentamista, joka tukee lapsen kehittyviä aivoja korkeammalla tasolla.

”On helpompi puhua, kuin lentää! www.lingvocenterfinland.com